#

അനുശോചനം

നമ്മുടെ ഇടവക അംഗമായ പുതിയത്ത് അമ്മിണി സജി(58) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം നാളെ 3pm ന്. ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ ഇടവക വികാരി ഫാദർ തോമസ് കെ ചാക്കോയുടെ ഭാര്യാ പിതാവ് ചുമത്രവേലിൽ സി. ഒ. ഫിലിപ് അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം നാളെ 4pmനു Chengaroor St.George Orthodox പള്ളിയിൽ. ഇടവകയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ.

നമ്മുടെ ഇടവക അംഗമായ കാഞ്ഞിരനിൽക്കുന്നതിൽ ശ്രീ മത്തായി ശമുവൽ(82) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം ഇന്ന് 2:45PM ന്. ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ ഇടവക അംഗമായ ആലുനിൽകുന്നതിൽ ശ്രീ ബാബു .കെ(61) അഹമ്മദാബാദിൽ നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം അവിടെ നടത്തപ്പെട്ടു. ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ ഇടവക അംഗമായ പുതിയത്ത് ശ്രീ സി.ജെ.പി ജോൺ(67) നിര്യാതനായി. ശവസംസ്കാരം chhatarpur(MP)ൽ നടത്തും. ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ ഇടവക അംഗമായ അടിച്ചുവാതുക്കൽ ശ്രീ രാജൻ വർഗീസ് (60) നിര്യാതനായി. ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ ഇടവക അംഗമായ പ്ലാവുനിൽക്കുന്നതിൽ ശ്രീ. ഷിബു പി. എം (51 ) നിര്യാതനായി. ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ ഇടവക അംഗമായ കിണറ്റിൻകര ശ്രീ കെ. ജി. വർഗീസ് (Dasan-68) നിര്യാതനായി. ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു.

ചരിവുപുരയിടത്തിൽ ശ്രീ സി.സി.ജോൺ(ജെയിംസ്)(68)നിര്യാതനായി. ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു.

2020 ഏപ്രിൽ 1നു ശേഷം നിര്യാതരായ ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ പേര് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അവരുടെ വേർപാടിൽ ഇടവകയുടെ അനുശോചനം രേഖപെടുത്തുന്നു. ആത്മാവിന്റെ നിത്യശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയുന്നു.

Name Date Age
Ponnamma Pappy, Mannilmemuruyil House18.12.202081
C.C.John, Charivupurayidathil House23.11.202066
Lisiyamma Philipose, Valiyakalayil(Kavumkal)15.10.202063
S.Paulose, Kaithottathil House07.10.202065
K.M.George, Kizhakkedathu House07.10.202088
Mariamma Chacko, Plavunilkkunnathil25.08.202088
Joy Varghese, Muttodickal House26.07.202078
Thankamma Idicula, Pulickatharayil House05.06.202089
M.K.Ponnachan, Melpurathu House31.05.202061
Chinnamma Varghese, Chittakkattu House17.05.202084